Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης - Innovatebiz's Academy - Distance Learning Platform

Η πλατφόρμα e-Class | Innovatebiz's Academy αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Την πλατφόρμα και τα ηλεκτρονικά μαθήματα προσφέρουν δωρεάν τα έργα "My name is Teacher" και "Innovatebiz". Σας ευχαριστούμε!

_____

Innovatebiz's Academy | e-Class platform is a complete e-Learning Management System. It follows the philosophy of open source software and supports the Asynchronous Distance Learning service without restrictions and commitments. The service is accessed using a simple web browser without the requirement of specialized technical knowledge. The platform and the electronic courses are offered for free by the projects "My name is Teacher" and "Innovatebiz". Thank you!

Ανακοινώσεις

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 13
Available on the App Store
Available on the Play Store