Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης - Innovatebiz's Academy - Distance Learning Platform

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Innovatebiz | Consulting Magazine & Services
e-Class | Innovatebiz's Academy 
Open eClass 3.9.2»
Η Ομάδα Διαχείρισης
  • 0
  •   -  Ανοικτά μαθήματα0
  •   -  Απαιτούν εγγραφή0
  •   -  Κλειστά μαθήματα0
  • 777
  •   -  Εκπαιδευτές6
  •   -  Εκπαιδευόμενοι771
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης0